Positionering i livet gennem narrativers materialisering

En rejse mod det sande selv: Når maskerne falder

Jeg arbejder med nye måder at forstå og udvikle vores egen kognition på. Når vi undersøger mulighederne for hvordan vi kan støtte vores hjerne er det fascinerende at udforske begrebet “Robin Hood-effekten” – hvor den rige underbevidsthed giver til den “fattige” logiske hjerne for at skabe en mere harmonisk og målrettet mental tilstand.

Robin Hood Effekten: Hente fra det rige over til fattige

Forestil dig, at din underbevidsthed er den rige – en pulje af kreativitet, drømme og indre ønsker som ofte bliver overset af den mere rationelle, logiske del af hjernen som konstant søger konkrete svar og løsninger. Robin Hood-effekten foreslår at vi tager fra den rige underbevidsthed og giver til den fattigere logiske del af hjerne. Tanken er at skabes en mere balanceret mental tilstand som nærer både vores kreative og logiske selv og fylder dig med ny energi.

Brobygning mellem Drøm og Logik

En nøglerolle i dette scenario er at du skal have hjælp med at dekode, analysere og gøre drømme og underbevidste tanker mere tilgængelige for vores logiske sind. Gennem analyse af vores skriftlige ord, tale eller endda kunstværker, kan jeg hjælpe dig med at afdække skjulte mønstre og temaer, der ofte forbliver uudforskede i vores daglige, logisk drevne liv.

For eksempel hvis du nedfælder dine drømme og indre tanker på en struktureret og analytisk måde, så muliggør du en mere bevidst refleksion og integration af disse aspekter i din bevidste, logiske tænkning.

Det sande selv: En rejse mellem virkelighed og forventning

Målet med denne integration er ikke blot selvforståelse, men at navigere mod “det sande selv”. Dette kræver en balance og harmonisering mellem underbevidste ønsker og bevidste handlinger. Når vi begynder at forstå de dybere aspekter af vores sind og bringe dem ind i vores daglige bevidsthed, kan vi tage informerede, autentiske beslutninger, der ærer alle aspekter af vores væren.

Handlinger og aktiviteter: At gøre Drømme til virkelighed

En ting er at drømme, men det er i vores handlinger og aktiviteter, at vi virkelig begynder at leve vores sande selv. Når vi identificerer vores dybeste ønsker og værdier, kan vi skabe en handlingsplan, som gør disse til en virkelighed. Vi kan implementere adfærd og rutiner som afspejler og støtter vores indre selv, hvilket skaber en virkelighed, som er i tråd med vores dybeste ønsker.

Skab ligevægt: Naviger mod en harmonisk tilværelse

Ved at finde og anvende ressourcer, som understøtter denne rejse, så kan vi sammen skabe en tilværelse som næres af en sund balance mellem vores logiske og kreative selv. Rejsen er betinget af et forløb som handler om selvudvikling, coaching og brug af værktøjer som  hjælper dig med at forstå og navigere i dit indre landskab.

Vi er ved at nærme os et paradigme hvor den rigdom af vores underbevidste sind kan fodre og berige vores logiske tænkning. Dette skaber en cirkel af selvforståelse og autenticitet, hvor vi navigerer gennem livet med en dybere indsigt og en stærkere forbindelse til vores sande selv. I dette lys bliver narrativerne  en partner på vores rejse mod selvopdagelse og personlig udvikling.


Beskrivelse af narrative selvudviklingsprogram

Trin 1: Indledende Afdækning

  • Dine udfordringer, værdier og symboler.

Trin 2: Din Personlige Historie

  • En unik historie skabt for dig.

Trin 3: Fortællingens Påvirkning

  • Læs og reflektér over din historie.

Trin 4: Opfølgningsmøde (1 uge efter)

  • Diskussion af indsigter og refleksioner.

Trin 5: Evaluering (1 måned efter)

  • Hvordan historien har påvirket dig.

Trin 6: Dokumentation af Din Rejse

  • Visualiser din udvikling.

Vi taler sammen:

  • Efter du har læst din historie (Trin 4).
  • En måned efter for evaluering (Trin 5).

Pris DKK 4.800.- inkl. moms