Er du kørt fast og har forsøgt meget forskelligt?

Her er 3 overbevisninger som du kan læse og spejle dig i. Længere nede kan du læse om min baggrund.

  1. Uddannelse som fundament for tillid: En behandler med en omfattende uddannelse inden for psykoterapi, familie terapi eller andre relaterede felter kan give klienten en følelse af sikkerhed og tillid. Når klienten ved, at behandleren har en solid teoretisk og praktisk baggrund, kan det øge klientens vilje til at åbne op og engagere sig i forandringsprocessen. Dette skyldes troen på, at behandleren har de nødvendige værktøjer og forståelse til effektivt at guide dem gennem deres udfordringer.

  2. Erfaring skaber tilpasning og empati: En behandler, der har mange års erfaring, især med et bredt spektrum af klienter og problemstillinger, er ofte bedre i stand til at tilpasse behandlingsmetoderne til den enkelte klient. Erfaringen giver også behandleren en dybere empati og forståelse for klientens situation, hvilket kan gøre det lettere for klienten at føle sig forstået og støttet. Dette kan igen motivere klienten til at arbejde hen imod forandring, fordi de føler, at deres unikke behov og følelser bliver taget alvorligt.

  3. Succeshistorier bygger motivation: Når en behandler kan dele succeshistorier (selvfølgelig uden at overtræde fortrolighed) fra tidligere klienter, der har oplevet positiv forandring, kan det inspirere og motivere den nuværende klient. Viden om, at andre har været i lignende situationer og har opnået deres mål med hjælp fra behandleren, kan styrke klientens tro på egne forandringsmuligheder. Dette kan opmuntre klienten til selv at engagere sig mere aktivt i terapien med en forventning om succes.

Min baggrund

Som psykoterapeut arbejder jeg med en innovativ og filosofisk tilgang til terapi. Jeg mener at kreativitet betyder spotligts kan sættes på områder hvor der ofte har været mørkt. Jeg udforsker  værktøjer og metoder til at hjælpe dig med at opnå indre balance og livskvalitet.

Mit primære fokus er at støtte dig i at håndtere angst, stress, mindreværd, ensomhed, depression og meningsløshed. Tilgangen kan være at du skal tillade dig at dagdrømme noget mere eller du skal eksponeres for nye måder at se på.

Jeg inpireres af teknologiens potentiale. Vi kan udforske brugen af VR (Virtual Reality) som et værktøj til at skabe terapeutiske oplevelser, diskutere påvirkningen af sociale medier på din mentale sundhed og se på hvordan teknologien kan støtte dig i din personlige udvikling.

Gennem supervisionsprocess når vi frem til at identificere og håndtere de udfordringer som du står overfor. Sammen skaber vi et trygt og støttende rum for din personlige vækst. 

Med It-psykoterapeuten tilbyder online samtaler og fysiske møder. Jeg arbejder med kajak ture, strand terapi og skov bad med natur terapeutiske forløb. 

Uddannelse:
Jeg har en 4 års psykoterapeutisk uddannelse med efteruddannelse inden for naturterapi, hypnose og par(famile) terapi. For at holde mig skarp og går selv løbende i supervision med mit virke som terapeut.

Erfaring:
Spiseværing, stress, jobskifte, depression, meningsløshed, angst.. Eller hvad klienter over tlf. har kaldt: “Lorteliv”, “Presset hverdag”, “Svimmel af stress”, “Rasende” ,”Angst”, “Kedsomhed”, “Ensomhed”, “Slave”, “Ruineret”, “Konkurs”, “Desperation”, “Selvmordstanker”.

6 mdr. forløb (tanke, kost, motion)
Giv dig selv eller en anden den gave at vælge et 6 mdr. forløb med kosttilskud. 
Har du i forvejen en hylde med vitaminer og mineraler mv. så køb dem i stedet via mig og få terapien gratis.
Jeg er ved at opbygge CASE STORIES pga. mine erfaringer med terapi og kosttilskud er rigtigt gode.
Kosttilskud sikre normalfunktioner på hjerne, hjerte, kredsløb, restitution, forbrænding mv.