Certificering som Dynamisk terapeut

Certificering som Dynamisk terapeut foregår, som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af grunduddannelsen. Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 10 moduler (318 timer), samt deltagelse i minimum 45 timers assistentstyret gruppetræning, 45 timers egenterapi, 45 timers givet terapi (klinisk), og 45 timers supervision. Samt godkendt projekt (case) 35 timerSamlet i alt 533 timer.

Certificering som psykoterapeut

Certificering som Psykoterapeut foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af både grunduddannelsen og overbygningen. Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 20 moduler (636 timer), samt deltagelse i minimum 90 timers gruppetræning = 60 assistentstyret og 30 selvstændige, 90 timers egen terapi, 90 timers givet terapi (klinisk), og 90 timers supervision, samt godkendte projekter (cases) 70 timer. Samlet i alt 1066 timer.

Certificering som Naturterapeut

Certificering som naturterapeut foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af uddannelsen.
Certificering forudsætter 95% deltagelse i alle 8 moduler, ligeledes, at den studerende har haft et 3-6 timers forløb med en klient under supervision og har en 6 timers session med en udpeget naturterapeut og deltaget i en faglig supervisons dag. Samlet 312 timer.