Positiv psykologi

Positiv psykologi studerer positive aspekter af menneskelig trivsel og lykke. Det fokuserer på styrker, optimisme og livsglæde. Positiv psykologi søger at forbedre livskvaliteten og trivslen gennem positive interventioner.