Psykoterapeutisk proces

Psykoterapeutisk proces refererer til den kontinuerlige interaktion og udvikling, der finder sted mellem klienten og terapeuten i terapien. Det omfatter udforskning af følelser, relationer og mål for behandlingen.