Terapeutisk relation

Terapeutisk relation refererer til det unikke forhold mellem terapeuten og klienten i terapiprocessen. Det bygger på tillid, empati og samarbejde og er afgørende for terapiens succes.