Terapi for selvværdsproblemer

Terapi for selvværdsproblemer adresserer klienters udfordringer med selvværd og selvbillede. Terapeuten arbejder på at ændre negative overbevisninger og fremme en sundere opfattelse af selvet.