Positiv psykologi

Category: terapeutiske metoder

Positiv psykologi studerer positive aspekter af menneskelig trivsel og lykke. Det fokuserer på styrker, optimisme og livsglæde. Positiv psykologi søger at forbedre livskvaliteten og trivslen gennem positive interventioner.

Tag: Positiv psykologi, Livsglæde, Styrker