Ressourceorienteret terapi

Fokus på klientens styrker og ressourcer i terapiforløbet for at fremme positiv forandring.