Terapeutisk relation

Forholdet mellem terapeut og klient, der er afgørende for terapeutisk succes og tillid.