Terapeutisk selvbevidsthed

Øget bevidsthed om egne tanker, følelser og adfærd gennem terapeutisk arbejde og refleksion.