Terapi for selvværdsproblemer

Category: terapeutiske metoder

Terapi for selvværdsproblemer adresserer klienters udfordringer med selvværd og selvbillede. Terapeuten arbejder på at ændre negative overbevisninger og fremme en sundere opfattelse af selvet.

Tag: Terapi for selvværdsproblemer, Selvbillede, Selvværdsudfordringer